REGULAMIN

1.Zapisanie się na zajęcia organizowane przez GABRIS Gabriela Golasowska (zwane dalej GGG) jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu GGG oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez GGG danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz. 926.

2. GGG zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu GGG oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.

4. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach, tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

6. Zajęcia należy zapłacić z góry wykupując karnet lub wejście jednorazowe. W sytuacji płatności przelewem, kursant jest zoobowiązany do okazania potwierdzenia dowodu wpłaty na konto.

GGG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się wysłać wiadomość z informacją o planowanej zmianie, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Uczestnik zajęć powinien stawić się w Studio 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby dokonać płatności oraz przygotować się do zajęć.

8. Karnet jest ważny przez cztery tygodnie w grupie do której uczestnik jest zapisany. Karnety są imienne i nie mogą być odstępowane innej osobie.

9. Jeżeli uczestnik nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach Studio nie zwraca wpłaconej kwoty.

10. Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać co najmniej jeden dzień przed zajęciami.

Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć do tygodnia, pod warunkiem, że jest miejsce na innej grupie oraz po wcześniejszym ustaleniu z GGG.

11. W sytuacjach losowych GGG ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantem.

12. Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance, robią to na własną odpowiedzialność. GGG nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

13. Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez GGG

14. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.

15. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).

16. Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy.

17. Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas zajęć.

18. Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

19. Przebywając na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.

20. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

21. Obowiązuje zakaz wchodzenia na zajęcia GGG pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które pojawiły się na zajęciach, nie mają prawa uczestnictwa w nich i będą poproszone o opuszczenie miejsca zajęć.

22. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku jego działania na terenie zajęć GGG.

23. GGG może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony kursanta. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć organizowanych przez GGG.

ZASADY COVID-19

  • Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa na recepcji oraz w szatni.
  • Maseczki ściągamy na sali treningowej.
  • Obowiązuje utrzymanie odległości 1,5 od innych uczestników zajęć.
  • Uczestnik może używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą)
  • Jest zobowiązany do dezynfekcji przyborów (mat, rurek, szafek), częstych dezynfekcji rąk.

Dbajmy o swoje zdrowie w tych czasach.

GABRIS GABRIELA GOLASOWSKA